...

Modernizacja instalacji w budynku mieszkalnym pow 280 m2, dotychczas kocioł na paliwo stałe, zastosowano pompę Bosch Monoblok CS7000i AW 17 ORET-B moc 14,4kW na cele CWU zasobnik 300L z wężownicą o pojemności 4,2m2, układ CO grzejnikowy wspierany buforem 200L.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.