...

Modernizacja kotłowni z kotła atmosferycznego 2-funkcyjnego na kocioł kondensacyjny Junkers-Bosch Condens 90000iWM 20/150S o mocy 20kW i ze zdalnym sterowaniem dzięki zastosowaniu regulatora pogodowego CT 200 i aplikacji EasyControl. Klient zdalnie steruje CWU i temperaturą w domu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.