...

Modernizacja kotłowni z kotła stało – palnego na kocioł kondensacyjny 1-f model GC2300iW. Podgrzewanie CWU przez zasobnik 150L znajdujący się w pomieszczeniu za ścianą. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach -zainstalowano regulator pogodowy CW400.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.