...

Wykonanie kotłowni w nowo powstałym budynku. Zastosowano pompę ciepła typu split – model Bosch Compress 3000 AWS 8 E o mocy 8kW firmy Junkers-Bosch z zasobnikiem CWU 290L i buforem 120L. Na trzech niezależnych kondygnacjach zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Każdy poziom sterowany jest sterownikami pokojowymi CR10.  Zastosowano grupę pompową z wbudowanym mieszaczem dla każdej kondygnacji oddzielnie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.